Information Security Risk

It is calculated accordingly to how a security incident (unauthorized access, use, modification, disclosure, or loss of confidential data) can impact an organization. It can be evaluated accordingly to how and how much it threatens a company’s activities (including mission, functions, brand, reputation) or assets, employees, partners, etc.

Learn Security Awareness

ATTACK Simulator is a fun and interactive way to teach your employees essential cybersecurity skills. We take care of security so you can take care of business.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.