HTTPS

Hyper Text Transfer Protocol Secure – The term indicates the use of an HTTP enhanced by a security protocol, usually SSL (Secure Socket Layer). It is the first part of an URL (Universal Resource Locator), preceding the colon and establishing an access scheme.

Learn Security Awareness

ATTACK Simulator is a fun and interactive way to teach your employees essential cybersecurity skills. We take care of security so you can take care of business.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.