Digital Signature Algorithm (DSA)

With the aim to identify a signer and to verify the integrity of the data, it is used an asymmetric cryptographic algorithm to produce a digital signature. This signature, basically, contains a pair of large numbers.

Learn Security Awareness

ATTACK Simulator is a fun and interactive way to teach your employees essential cybersecurity skills. We take care of security so you can take care of business.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.