Autorun worm

are viruses or malware programs that use the Windows AutoRun feature to automatically launch on a computer without the legitimate user’s consent. Might spread from a system to another using a USB drive or over the network through mapped drives.

Learn Security Awareness

ATTACK Simulator is a fun and interactive way to teach your employees essential cybersecurity skills. We take care of security so you can take care of business.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.