Advanced Encryption Standard (AES)

Advanced Encryption Standard (AES) is an encryption standard for the electronic data established by the U.S. NIST (National Institute of Standards and Technology). It is a symmetric encryption algorithm – the same key is used for encrypting and then decrypting the data. It is vital for computer security, cybersecurity and electronic and sensitive data protection.

Learn Security Awareness

ATTACK Simulator is a fun and interactive way to teach your employees essential cybersecurity skills. We take care of security so you can take care of business.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.